Mariusz Tuszyński

1996

Wczesnośredniowieczne grodzisko w Grzybowie pod Wrześnią, Zofia Kurnatowska, Mariusz Tuszyński, [Kronika Wielkopolski, nr 4 (79), rok 1996, Poznań 1996]

1999

Archeologia, komputery, internet - możliwości i perspektywy, (publikacja wyłącznie w internecie).

Archeologia, komputery, internet - praktyczne wykorzystanie oprogramowania i sprzętu na podstawie badań w Grzybowie, (publikacja wyłącznie w internecie).

2000

Dziesięciolecie badań wykopaliskowych grodziska w Grzybowie gm. Września woj. Wielkopolskie, Olgierd Brzeski, Zofia Kurnatowska, Mariusz Tuszyński, [Wielkopolskie Sprawozdania Archeologiczne, tom 5, s. 57-72, Poznań 2000]

ă Mariusz Tuszyński