Zofia Kurnatowska

(Hilczerówna Zofia, Hilczer-Kurnatowska Zofia)

Wczesnośredniowieczne grodzisko w Grzybowie pod Wrześnią, Zofia Kurnatowska, Mariusz Tuszyński, [Kronika Wielkopolski, nr 4 (79), rok 1996, Poznań 1996]

Dziesięciolecie badań wykopaliskowych grodziska w Grzybowie gm. Września woj. Wielkopolskie, Olgierd Brzeski, Zofia Kurnatowska, Mariusz Tuszyński, [Wielkopolskie Sprawozdania Archeologiczne, tom 5, s. 57-72, Poznań 2000]

ă Mariusz Tuszyński