Zofia Kurnatowska

(Hilczerówna Zofia, Hilczer-Kurnatowska Zofia)

1950

Przyczynki do handlu Polski z Rusią Kijowską, Przegląd Archeologiczny, t. 9, s. 8-23

1955

Sprawozdanie z prac wykopaliskowych prowadzonych na wczesnośredniowiecznym grodzisku w Bonikowie w powiecie kościańskim w latach 1953-54, Hilczerówna Zofia, Hołowińska Z., Sprawozdania Archeologiczne, 1, s. 131-136.

1956

Ostrogi polskie z X-XIII wieku, Poznań

1959

Sprawozdanie z badań zwiadowczych na grodzisku w Daleszynie, stan. 2, w pow. gostyńskim, Sprawozdania Archeologiczne, 5, s. 145-157.

1960

1961

Rogownictwo gdańskie w X-XIV wieku, [w] Gdańsk wczesnośredniowieczny, t. 4, Gdańsk, s. 41-144.

1962

1963

1964

1965

"Małe plemiona" wczesnego średniowiecza i archeologiczne sposoby ich badania, Alavia Antiqua, 12, s. 83-126.

1967

1968

1970

1972

1973

1975

Struktura społeczna Sklawinów w świetle analizy osadniczej, Sprawozdania Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 1972, No, 1/89 (1975), s. 62-65.

1977

Słowiańszczyzna Południowa, Wrocław, Kultura Europy Wczesnośredniowiecznej 3.

1978

1980

1984

L'abbaye bénédictine romane a Lubiń a la lumiere des fouilles archéologiques des années 1978-1982, Józefowiczówna K., Kurnatowski Z. et S., Archaeologia Polona, t. 23, s. 167-202.

1987

1989

Kierunki badań nad Ostrowem Lednickim i jego regionem osadniczym, Studia Lednickie, 1, s. 7-16

1992

1994

Monarchia pierwszych Piastów, Z. Kurnatowska, G. Labuda, J. Strzelczyk, Warszawa 1994, s. 10-11.

1996

Wczesnośredniowieczne grodzisko w Grzybowie pod Wrześnią, Zofia Kurnatowska, Mariusz Tuszyński, [Kronika Wielkopolski, nr 4 (79), rok 1996, Poznań 1996]

2000

Dziesięciolecie badań wykopaliskowych grodziska w Grzybowie gm. Września woj. Wielkopolskie, Olgierd Brzeski, Zofia Kurnatowska, Mariusz Tuszyński, [Wielkopolskie Sprawozdania Archeologiczne, tom 5, s. 57-72, Poznań 2000]

ă Mariusz Tuszyński