Lata wg. Autorów

1996

Kurnatowska Zofia

Wczesnośredniowieczne grodzisko w Grzybowie pod Wrześnią, Zofia Kurnatowska, Mariusz Tuszyński, [Kronika Wielkopolski, nr 4 (79), rok 1996, Poznań 1996]

Tuszyński Mariusz

Wczesnośredniowieczne grodzisko w Grzybowie pod Wrześnią, Zofia Kurnatowska, Mariusz Tuszyński, [Kronika Wielkopolski, nr 4 (79), rok 1996, Poznań 1996]

ă Mariusz Tuszyński