Krystyna Sulkowska-Tuszyńska

(Krystyna Sulkowska, Grażyna Sulkowska, Grażyna Krystyna Sulkowska)

1989

Materiały stosowane do rekonstrukcji kształtów wyrobów ceramicznych, Krystyna Sulkowska [Studia z Archeologii Architektury Badania Pomocnicze, Toruń 1989]

1990

Próba interpretacji funkcji naczyń na trzech nóżkach w świetle wybranych źródeł ikonograficznych, [w:] Z badań nad średniowieczną architekturą Kujaw i Wielkopolski wschodniej, Biblioteka Muzealnictwa i Ochrony Zabytków, Warszawa, seria B, t. 86, s. 109-138.

1992

On the technology and assortment of the medieval monastery's pottery on materials from the 12 th to 16 th centuries excavated in the premonstratensian nunnery in Strzelno, A conference on Mediaeval Archaeology in Europe 21-23.09.1992, Pre-printed Papers vol. 6, Religion and Belief, s. 59-65, York, England.

Późnośredniowieczne i nowożytne naczynia na trzech nóżkach ze Strzelna, Acta Universitatis Nicolai Copernici, Toruń, Archeologia 20, Archeologia Architektury 2, s. 63-109.

1994

Technologia, asortyment i funkcja średniowiecznych naczyń ceramicznych używanych w klasztorze norbertanek w Strzelnie, woj. Bydgoszcz, Garncarstwo i kaflarstwo na ziemiach polskich od późnego średniowiecza do czasów współczesnych, Materiały z konferencji, Rzeszów 21-23. XI. 1993, Muzeum Okręgowe, Rzeszów.

1995

Rzecz o urynałach, Acta Universitatis Nicolai Copernici, Toruń, Archeologia 23, s. 69-83

1997

Średniowieczne naczynia ceramiczne z klasztoru norbertanek w Strzelnie, Toruń

ă Mariusz Tuszyński