Wymiana książek - książki na wymianę na inne pozycje

Archeologia Polski, t. XXV z. 2 1980
Archeologia Polski, t. XXIX z. 2 1984 r
Archeologia Polski, t. XXVII z. 1 1982 r
Archeologia Polski, t. XXX z. 1 1985 r
Acta Universitatis Nicolai Copernici, Archeologia IV
Acta Universitatis Nicolai Copernici, Archeologia VIII
Acta Universitatis Nicolai Copernici, Archeologia III
Studia i materiały do osadnictwa Wielkopolski wczesnohistorycznej tom IV

ă Mariusz Tuszyński