Filipowiak Władysław

1956

1957

1958

1959

1962

1966

1968

1969

1972

1973

1974 

ă Mariusz Tuszyński