Wojciech Dzieduszycki

1972

Ceramika z wczesnośredniowiecznego Kaszowa w pow. milickim, AP, t. 17, s. 391-444

1976

Wykorzystywanie surowca drzewnego we wczesnośredniowiecznej i średniowiecznej Kruszwicy, KwHKM,R:24, s. 35-54

1977

Eksploatacja zasobów leśnych w rejonie wczesnośredniowiecznej Kruszwicy, AP, t. 22, s. 137-169

1978

Wczesnośredniowieczne importy ceramiczne z Kruszwicy, (1979) Slavia Antiqua, t 25, 63-97

1979

Gród wczesnośredniowieczny w Śremie, (Dzieduszycki W., Fogel J.) Slavia Antiqua, t. 26, (1980) s. 33-91

1980

ă Mariusz Tuszyński