Bożena Dzieduszycka

1975

Wczesnośredniowieczny zespół osadniczy w Kaszowie, pow. Milicz, Poznań (rozprawa doktorska)

1977

Ze studiów nad wczesnośredniowiecznymi technikami budownictwa obronnego. Umocnienia wczesnośredniowiecznego Koszowa w województwie wrocławskim,  Slavia Antiqua, 24, s. 73-118. 

ă Mariusz Tuszyński