E. Dąbrowska

1963

Uwagi o chronologii najstarszej wczesnośredniowiecznej ceramiki w Małopolsce, Sprawozdania z posiedzeń Komisji PAN, Oddział w Krakowie, Kraków, s. 55-63

ă Mariusz Tuszyński