Eugeniusz Cnotliwy

1956

Z badań nad rzemiosłem zajmującym się obróbką rogu i kości na Pomorzu Zachodnim we wczesnym średniowieczu, Materiały Zachodniopomorskie, t. 2, s. 151-179.

1958

1961

Rec.: S. Thomas, Studien zu den germanischen Kdmmen der rómischen Kaiserzeit, .Arbeits- und Forschungsberichte żur Sdchsischen Ldnder", t. VIII, 1960, Materiały Zachodniopomorskie, t. 7, s. 736-740.

1962

1963

Grzebienie rogowe i kościane od I do V w. n.e. na Pomorzu Zachodnim, Materiały Zachodniopomorskie, t. 9, s.167-217.

1964

Stan i problematyka badań nad rogownictwem wczesnośredniowiecznym w Pol-sce, Materiały Zachodniopomorskie, t. 10, s. 203-233.

1966 

1969

Pracownia rogownicza z końca XIII i początku XIV wieku na zamku w Dobrej Nowogardzkiej, pow. Nowogard, woj. szczecińskie, Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, R. 17, nr l, s. 43-49.

1970

1973

Rzemiosło rogownicze na Pomorzu wczesnośredniowiecznym, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk

1979

Grodziska wczesnośredniowieczne na ziemi pyrzyckiej, (Cnotliwy E., Nawrolski T., Rogosz) R. Slavia Antiqua , 26, s. 143-238. 

 

ă Mariusz Tuszyński