Andrzej Buko

1975

Badania laboratoryjne ceramiki we francuskich ośrodkach naukowych, Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, R: 23, s. 439-44-6

1976

Niektóre aspekty współczesnych badań nad zagadnieniem pochodzenia ceramiki zabytkowej, Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, R: 24, s. 611-620

1977

Problemy analizy opisowej wyrobów garncarskich zachowanych fragmentarycznie, Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, R:27, s. 187-207 

1977

Zastosowanie kwantometru do badań składu chemicznego ceramiki zabytkowej, (Buko A., Werfel Z.), Archeologia Polski, t. 22, s. 301-328

ă Mariusz Tuszyński