Mirosław Andrałojć

e-mail

1988

1990

Z najnowszych badań nad kulturą amfor kulistych w rejonie rynny Jeziora Pakoskiego, [w:] A Cofta-Broniewska (red.), Kultura amfor kulistych w rejonie Kujaw, Poznań UAM 1990, s.397-416.

1995

Praprabajki. Archeologia dla dzieci. Poznań 1995. Wersja internetowa 2000 r . 

2000

Trzy znaleziska monet z Poznania [w:] Wielkopolskie Sprawozdania Archeologiczne, t. V, Poznań 2000, s. 321-326.

 1. Znaleziska monet:

  1. Kołuda Wielka, gm. Janikowo, woj. bydgoskie, Wiadomości Numizmatyczne, R. XXX, 1986, s. 241.

  2. Poznań, m. woj., j.w.

  3. Sobiejuchy, gm. Żnin, woj. bydgoskie, j.w.

  4. Stargard Szczeciński, m. woj. Szczecińskie, j.w., s. 241-242.

  5. Bierzwnik, woj. gorzowskie, Zeszyty Bierzwnickie 1992 – 1993, Bierzwnik 1994, s. 57-58.

 2. (w przygotowaniu): CTP(PL)0018. Skarb wczesnośredniowieczny z Grzybowa, gm. Września, woj. wielkopolskie [wraz z M. Tuszyńskim].

 3. (w przygotowaniu): CTP(PL)0019. Skarb z czasów panowania Władysława IV odkryty w Wilczych Laskach, gm. Borne Sulinowo [wraz z M. Talarczyk – Andrałojć].

 Bibliografia kompletna 09.2000

ă Mariusz Tuszyński