Małgorzata Talarczyk-Andrałojć

e-mail

1986

Pochówki psów u pradziejowych społeczeństw Europy środkowej, Inowrocław

1989

recenzja: T. Makiewicz, Znaczenie sakralne tak zwanych „pochówków psów”na terenie środkowoeuropejskiego Barbaricum, Archeologia Polski, 1989, t. XXXIV, z. 2, s. 471-485.

1992

Cmentarzysko ludności kultury przeworskiej w Pruchnowie stan. 23, gm. Radziejów Kujawski, woj. Włocławek, Sprawozdania Archeologiczne, 1992, t. XLIV, s. 167-180.

1993

1996

Z problematyki pochówków psów u Celtów w świetle materiałów z Wielkiej Brytanii [w:] red. A. Kośko, Z badań nad genezą regionalizmu kulturowego społeczeństw Kujaw, Poznań-Kruszwica-Inowrocław 1996, s. 155-164.

(w przygotowaniu): CTP(PL)0019. Skarb z czasów panowania Władysława IV odkryty  w Wilczych Laskach, gm. Borne Sulinowo [wraz z M. Andrałojć].

Bibliografia kompletna 09.2000

ă Mariusz Tuszyński